Yaching Polska PL

Regulamin Yachtingpolska

 
Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Oferta i ceny
 3. Gwarancja, rękojmia, reklamacja
 4. Zamówienia
 5. Sposoby płatności
 6. Anulowanie zamówienia
 7. Ochrona danych osobowych
 8. Postanowienia końcowe
   
   
  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YACHTINGPOLSKA.PL
   
   
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   Właścicielem sklepu  www.yachtingpolska.pl jest:
   
  Joanna Kossakowska
  Kolonia Mikołajki 10
  11-730 Mikołajki
  NIP: 742 21 51 274 REGON: 280248125
  Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  prowadzone przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
  Zaświadczenie numer  000121071/2015 r. wydane przez Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
   
   Konto bankowe (przedpłaty) – Bank PKO BP S.A. ODDZIAŁ w Mrągowie numer konta: 36 1020 3639 0000 8302 0200 6336.
   
 9. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) Sklepu yachtingpolska.pl (zwanego dalej „Sklepem”)
  sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw
  konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
 

 1. Sklep oraz strona internetowa www.yachtingpolska.pl są
  własnością yachtingpolska.pl, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
  przez Joanna Kossakowksa, z siedzibą Wejsuny 98, 12-220 Ruciane-Nida, NIP: 7422151274,
  REGON: 280248125.
   
 2. Podmiot, który złożył zamówienie w Sklepie jest zwany dalej Kupującym.
   
 3. Składając zamówienie na produkty oferowane przez yachtingpolska, Kupujący oświadcza
  tym samym, że zapoznał się i w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się
  do ich przestrzegania.
   
   
  II. OFERTA I CENY
   
 4. Ceny produktów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto,
  tj., nie zawierają   podatku VAT, cła i podatków. Cena jest wiążąca dla Kupującego
  i yachtingpolska.pl, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji. Ceny
  nie zawierają kosztów dostawy.
   
 5. Wszelkie informacje i ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w
  rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w
  rozumieniu art. 71 k.c.) na warunkach określonych w Regulaminie.
   
  3. yachtingpolska.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, dodawania i usuwania
  towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzania, odwoływania. Możliwość zmiany ceny
  nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
   
 6. W przypadku, gdy przy produkcie nie ma ceny należy skontaktować się z firmą: telefonicznie
  507 449 389 bądź e-mailowo yachtingpolska@gmail.com iż produkt będzie sprowadzony z
  zagranicy i cena będzie uzależniona od kursu walut.
 7. Nie poprawnie podane parametry przez klienta (zamawiającego), skutkujące zamówieniem
  produktu z zagranicy nie podlega zwrotowi.
 8. Produkt zostanie wysłany w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie.
   
   
  III. GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJA
   
 9. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są oryginalne, nowe, wolne od wad fizycznych i
  prawnych i pochodzą z legalnych źródeł, chyba, że opis produktu świadczy inaczej.
 1. Kupujący ma prawo z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmi za
  wady realizowane na zasadach określonych odpowiednio w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o
  szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawie
  Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.
   
 2. Wszystkie produkty objęte są miesięczną (gwarancją) rękojmią Sklepu na warunkach
  wynikających z przepisów kodeksu cywilnego nie dotyczy sprzedaży sprzętu pływającego.
   
 3. Kupujący chcąc dokonać reklamacji powinien odesłać produkt wraz z opakowaniem i
  paragonem na adres Sklepu. Należy również dokładnie opisać przyczynę reklamacji.
   
 4. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni.
   
  6. yachtingpolska.pl umożliwia Kupującemu czternastodniową gwarancję zwrotu. Z
  zastrzeżeniem, że produkt musi być nienaruszony, nieużywany, oryginalnie zapakowany
  (włącznie z nienaruszonym opakowaniem foliowym, jeśli takie posiada). Zwrot należnych
  pieniędzy następuje drogą przelewu bankowego.
   
 5. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem (w rozumieniu art. 22¹ k.c.), strony wyłączają
  odpowiedzialność yachtingpolska.pl z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 k.c.).
   8. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listownie lub na e-
  mail: yachtingpolska@gmail.com
  a. Reklamacje są rozpatrywane pozytywnie w przypadku:
 • wady fabrycznej towaru
 • wady powstałej w wyniku dostawy (zalecamy spisanie protokołu szkody z Kurierem)
 1. Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i protokołem szkody, należy wysłać na Nasz
  adres.
   
  IV. ZAMÓWIENIA
   
 2. Zamówienia należy składać na platformie sklepu internetowego pod adresem –
   www.yachtingpolska.pl
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku:
  a) gdy podane przez Kupującego dane są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich
  prawdziwości.
  b) Zamówienia składane przez klientów nie przestrzegających regulaminu sklepu.
  c) w przypadku wyboru metody płatności – przedpłata na konto, nie została ciągu 10 dni
  zaksięgowana na naszym koncie należność.
 4. Zamówienie realizujemy od kwoty 1 zł brutto + koszty wysyłki.
 5. Zamówienie można odebrać osobiście, bez ponoszenia kosztów wysyłki, w naszej siedzibie
  Kolonia Mikołajki 10 , 11-730 Mikołajki w dni robocze poniedziałek-piątek, w godz. 8-16 lub
  indywidualnie ustalonym terminie .

5. Przy stałej współpracy, – rabaty ustalane są indywidualnie.
 

 1. Zamówienia mogą być składane poprzez:
  a) Sklep www.yachtingpolska.pl,
  b) e-mail Sklepu yachtingpolska@gmail.com,
  c) drogą telefoniczną na numer 507 449 389 lub 798 768 149.
   
   
 2. Po dokonaniu zamówienia, na adres e-mail Kupującego zostanie przesłane automatyczne
  potwierdzenie jego przyjęcia.
   
   
 3. Zamówienia realizowane są codziennie. Warto o tym pamiętać składając zamówienie z formą
  płatności “przelew bankowy”, gdzie realizacja zamówienia zostaje uruchomiona w momencie
  zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu. Podczas przygotowywania i pakowania przesyłki
  każdemu Kupującemu wysyłany jest e-mail potwierdzający zrealizowanie zamówienia, zawiera
  on także numer przesyłki.
   
 4. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na
  dostarczenie gotowej przesyłki Kupującemu. Jest on zależny od wybranego sposobu
  dostarczenia towaru. i wynosi 6 dni robocze. Jednakże może zaistnieć sytuacja, że dany produkt
  nie będzie dostępny. Wówczas yachtinpolska.pl zobowiązany jest skontaktować się z Kupującym
  drogą e-mailową lub telefoniczną w celu podania informacji o przewidywanym czasie realizacji
  zamówienia.
 5. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, która jest realizowana przez
  zewnętrzną firmę świadczącą usługi kurierskie.
   
 6. Do zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT w zależności od woli
  Kupującego
   
 7. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.
   
   
 8. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący
  powinien odmówić przyjęcia produktu i powiadomić o tym yachtingpolska.pl. Przyjęcie przesyłki
  przez Kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym lub na odpowiednim
  potwierdzeniu odbioru zamówionych produktów (w przypadku odbioru osobistego), jest
  traktowane jako potwierdzenie jej zgodności z treścią zamówienia.
   
   

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 
 1.Koszt dostarczenia zamówionego towaru, na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby
zamówionych towarów):
a. Paczka Pocztowa  12,90 zł  – przedpłata na konto Bank PKO BP S.A. ODDZIAŁ w Mrągowie
numer konta: 36 1020 3639 0000 8302 0200 6336.
b. Paczka Pocztowa priorytetowa  20,00 zł – płatności elektroniczne PayU (karty płatnicze oraz
przelewy elektroniczne).
c. Paczka Pocztowa priorytetowa pobraniowa  25,00 zł  – płatna przy odbiorze.
d. W przypadku zamówienia wielko gabarytowych lub przewyższających 20kg wycena przesyłki
indywidualna
Ceny za przesyłkę mogą różnić się od podanych wyżej w zależności od wagi paczki.
 
2. yachtingpolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów
wynikające z winy banku.
 
 
VI. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
 

 1. Kupujący może anulować zamówienie w każdym momencie, aż do otrzymania wiadomości e-
  mail o wysyłce produktu.
   
 2. Anulowanie może nastąpić drogą e-mailową lub telefoniczną.
   
   
  VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   
 3. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
  1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) yachtingpolska.pl zobowiązuje się do ochrony danych
  osobowych Kupującego.
   
 4. Kupujący dokonując zamówienia na stronie internetowej Sklepu przekazuje dane niezbędne do
  realizacji tegoż zamówienia. Jednocześnie zgadza się na umieszczenie tych danych w
  bazie yachtingpolska.pl, a także na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia.
   
 5. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz wniesienia żądania o ich
  usunięcie z bazy danych.
   
  4. yachtingpolska.pl nie będzie udostępniał żadnych danych osobowych, adresowych (w tym
  adresu e-mail) Kupującego, osobom trzecim do celów innych niż związane z realizacją
  zamówienia.
 1. Struktura witryny Sklepu została tak zaprojektowana, ażeby można było przeglądać ją bez
  konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są
  też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego
  komputera.
   
   
  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   
 2. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego.
   
 3. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia
  przez Kupującego zamówienia.
   
 4. Wszystkie znaki towarowe, zdjęcia, nazwy firm i produktów wykorzystane w Sklepie zostały
  użyte w celach informacyjnych i są wyłączną własnością ich poszczególnych
  właścicieli. tensio.pl nie rości sobie praw do tych znaków, zdjęć i nazw, jak również nie jest w
  żaden sposób powiązany czy wspierana przez podmioty, którym one przysługują.
   
  4. yachtingpolska.pl nie odpowiada za ewentualną sprzeczność wyglądu produktu
  prezentowanego na stronie Sklepu z jego faktycznym wyglądem, o ile jest ona wynikiem
  personalnych ustawień komputera, monitora czy wyświetlacza telefonu komórkowego, w którym
  Kupujący przegląda produkty zamieszczone na stronie internetowej www.yachtingpolska.pl.
   
 5. W wyniku nieprzewidzianych błędów serwisu, które mogą nastąpić, yachtingpolska.pl nie daje
  gwarancji co do aktualności czy modernizacji wdrożonej przez producenta produktu, jak również
  co do zgodności danych, czy pomyłek w opisach, cenach i zdjęciach, co nie może być podstawą
  do roszczeń cywilnoprawnych.
   
  6. yachtingpolska.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie, z
  zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu dokonane począwszy od dnia otrzymania przez
  Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji nie wiążą Kupującego.
   
  7. yachtingpolska.pl. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
  zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie
  zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które tensio.pl. nie miał wpływu mimo
  zachowania należytej staranności.
   
 6. Powstałe spory pomiędzy Kupującym a Sklepem w pierwszej kolejności będą rozstrzygane
  polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niezakończenia sporu dalsze rozwiązanie będzie
  odbywało się na drodze sądowej. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z
  realizacji niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby yachtingpolska.pl
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks
  Cywilny z dnia 23 kwietnia1964 roku, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
  konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz
  innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  9. Portal www.yachtingpolska.pl  zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego
  towaru, o czym klient zostanie poinformowany.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 21 stycznia 2015 roku.
Scroll to Top