Yaching Polska PL

Rejestracja jachtów Mazury – zarejestrujemy Twój jacht

Wszystkim miłośnikom wodnych przygód oferujemy rejestrację jachtów na Mazurach. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2020 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – jachty morskie i śródlądowe, których długość przekracza 7,5 m lub jachty o długości do 24 m, z napędem mechanicznym o mocy większej niż 15 kW –podlegają obowiązkowej rejestracji. Obejmuje ona wszystkie wymienione jednostki, które są wykorzystywane do celów rekreacyjnych, sportowych, a także do połowu ryb. Organami, które zajmują się rejetracją, są starostwa, prezydenci miast na prawach powiatów, ponadto Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Wniosek można złożyć osobiście lub w formie elektronicznej.

Zachęcamy Cię do skorzystania z naszej usługi rejestracji jachtów na Mazurach –zaoszczędzisz czas, którego z pewnością i tak na co dzień Ci brakuje. Stanowi ona uzupełnienie oferowanej przez nas usługi sprzedaży łodzi i jachtów na Mazurach, ale oczywiście możesz z niej skorzystać także wtedy, gdy nabyłeś swój jacht gdzie indziej. Skompletujemy w Twoim imieniu wszelkie niezbędne dokumenty oraz odbierzemy dokument rejestracyjny.

Poza samą rejestracją jednostki możesz zlecić nam również dokonanie aktualizacji danych rejestrowych, wyrejestrowanie jachtu oraz zgłoszenie zawiadomienia, które dotyczy jego nabycia lub zbycia. Ponadto na Twoje życzenie możemy złożyć także wniosek o wydanie poświadczonego wyciągu czy odpisu z rejestru.

Jakich dokumentów potrzebujemy do rejestracji jachtów?

Zakres i rodzaj wymaganej dokumentacji również określił ustawodawca – jej listę otwiera wniosek właściciela o dokonanie rejestracji i wydanie dokumentu rejestracyjnego. Właściciel będący osobą fizyczną zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości, zaś gdy jest to osoba prawna – należy przedstawić aktualny odpis z KRS. Niezbędny jest także dowód własności jednostki pływającej, którym może być np. umowa sprzedaży, faktura VAT czy umowa darowizny. Niezbędne są także dokumenty, które potwierdzają m.in.: dane i adres właściciela, a także armatora jednostki, rodzaj napędu i moc – w przypadku napędu mechanicznego, model i markę, wymiary, materiał główny kadłuba, rok budowy oraz producenta jachtu.

Warto dodać, że jeśli jednostce zostały nadane: indywidualny numer identyfikacyjny (INI), sygnał rozpoznawczy (Call Sign), morski radiowy numer identyfikacyjny (MMSI) – również będziemy potrzebować stosownych dokumentów, które dotyczą tych kwestii. Ponadto w przypadku wydania przez producenta deklaracji zgodności CE (jednostki pływającej i silnika) – przypomnimy Ci o kolejnym, ważnym załączniku. Będziemy oczywiście potrzebować Twojego upoważnienia – pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z rejestracją jednostki pływającej. To tylko wybrane, najbardziej charakterystyczne elementy dokumentacji. Wiemy, że może brakować Ci czasu na dopełnienie tych formalności. Jesteśmy od tego, aby zrobić to za Ciebie i dopilnować całej procedury. Skontaktuj się z nami!

Scroll to Top