Yaching Polska PL

RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Yachting Polska z siedzibą w: Kolonia Mikołajki 10 , 11-730 Mikołajki, NIP: 742 21 51 274 REGON: 280248125 dbając o Twoje dane osobowe przekazywane do nas w celach, realizacji usług związanych z wynajmem jednostek pływających, zamówień złożonych w sklepie internetowym drogą email oraz zamieszczenia ogłoszenia na portalu : yachtingpolska.pl o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia dotyczącego RODO prowadzi weryfikację wyrażonych przez Ciebie zgód.

Pragniemy spełnić względem Ciebie obowiązek informacyjny  i prosimy Cię o reakcję drogą mailową, jeśli uważasz, że przekazywane dane osobowe nie powinny być przez Nas używane.

Informujemy, że administratorem danych osobowych związanych z prowadzoną działalnością w tym dane osobowe gości naszego obiektu,  pracowników, kontrahentów itp. jest: Yachting Polska z siedzibą w: Kolonia Mikołajki 10, 11-730 Mikołajki, NIP: 742 21 51 274 REGON: 280248125

Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie wykorzystywanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisy prawa oraz zawartą umową dla celów potrzebnych do realizacji zamoweń w sklepie oraz portalu interneowym , czarteru łodzi czy wynajmu innego sprzętu rekreacyjnego, przetwarzaniem w celu rejestracji personelu, tworzenia umów/ składki ZUS, sanepidu.

Masz prawo:

– dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,

– do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25

maja 2018 r. także będziesz mieć prawo:

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– prawo do przenoszenia danych,

– “prawo do bycia zapomnianym”.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod

adresem: yachtingpolska@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej,

listownie na adres: Yachting Polska z siedzibą w: Kolonia Mikołajki 10, 11-730 Mikołajki, NIP: 742 21 51 274 REGON: 280248125

   Pozdrawiam

Yachting Polska

Scroll to Top