Yaching Polska PL

RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Yachting Polska z siedzibą w: Kolonia Mikołajki 10 , 11-730 Mikołajki, NIP: 742 21 51
274 REGON: 280248125 dbając o Twoje dane osobowe przekazywane do nas w celach,
realizacji usług związanych z wynajmem jednostek pływających, zamówień złożonych w
sklepie internetowym drogą email oraz zamieszczenia ogłoszenia na portalu :
yachtingpolska.pl o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja
2018 r. Rozporządzenia dotyczącego RODO prowadzi weryfikację wyrażonych przez Ciebie
zgód.
Pragniemy spełnić względem Ciebie obowiązek informacyjny i prosimy Cię o reakcję drogą
mailową, jeśli uważasz, że przekazywane dane osobowe nie powinny być przez Nas używane.
Informujemy, że administratorem danych osobowych związanych z prowadzoną działalnością
w tym dane osobowe gości naszego obiektu, pracowników, kontrahentów itp. jest:
Yachting Polska z siedzibą w: Kolonia Mikołajki 10, 11-730 Mikołajki, NIP: 742 21 51
274 REGON: 280248125

Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie wykorzystywanie ich zgodnie z
obowiązującymi przepisy prawa oraz zawartą umową dla celów potrzebnych do realizacji
zamoweń w sklepie oraz portalu interneowym , czarteru łodzi czy wynajmu innego sprzętu
rekreacyjnego, przetwarzaniem w celu rejestracji personelu, tworzenia umów/ składki
ZUS, sanepidu.
Masz prawo:
– dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,
– do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.
Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25
maja 2018 r. także będziesz mieć prawo:
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– prawo do przenoszenia danych,
– “prawo do bycia zapomnianym”.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod
adresem: yachtingpolska@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej,
listownie na adres: Yachting Polska z siedzibą w: Kolonia Mikołajki 10, 11-730
Mikołajki, NIP: 742 21 51 274 REGON: 280248125

Pozdrawiam
Yachting Polska

Scroll to Top